06-51856059

Privacyverklaring

Privacyverklaring Food & Goodies – mei 2018

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Food & Goodies Events kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Food & Goodies Events en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Food & Goodies Events verstrekt. Food & Goodies Events kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

-Uw voor- en achternaam

-Uw adresgegevens

-Uw telefoonnummer

-Uw IP-adres

Waarom Food & Goodies Events gegevens nodig heeft

Food & Goodies Events verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail /of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Food & Goodies Events uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Food & Goodies Events gegevens bewaart

Food & Goodies Events bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Food & Goodies Events verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien Food & Goodies gegevens deelt met derden dan gebeurd dit uitsluitend met nadrukkelijke toestemming.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Food & Goodies Events worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Food & Goodies Events gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@eurekaweb.nl. Food & Goodies Events zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Food & Goodies Events neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Food & Goodies Events maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik , of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Food & Goodies Events verzamelde persoonsgegevens , neem dan contact met Food & Goodies Events op via info@eurekaweb.nl.

Contact

Food & Goodies Events is als volgt te bereiken:

Postadres: Sweelincklaan 5 6865JB Doorwerth

Vestigingsadres: Sweelincklaan 5 6865JB Doorwerth

Kvk: 09082151

Telefoon: (+31) 651856059

E-mailadres: info@foodengoodies.nl

Copyright ©2024 Food & Goodies

Privacyverklaring